Nadat de PE-aanbieders hun nagestreefde prijsverhoging op de Europese markten in augustus nog niet konden realiseren vanwege de terughoudende aankopen in de vakantietijd, moet er nu binnenkort toch op worden gerekend. Dat meldt de Branchedienst Kunststof Informatie (KI).
Volgens de marktexperts zullen de prijzen nog dit najaar worden opgeschroefd. De Ethyleen-referentie met een iets hogere fixing speelt daarbij vermoedelijk nog een kleinere rol.
De catastrofale, afgelopen zomer door de wervelstormen in de VS veroorzaakte situatie had ook grote delen van de olefineproductie ontwricht, wat tot een lager aanbod van grondstoffen op de markten leidde. Ook al konden enkele installaties al kort erna weer worden opgestart, hadden veel productielijnen met flinke vertragingen te kampen. Daardoor zal de aanvoer vermoedelijk boven de referentie uit gaan komen.

(Bron: KI)