Verklaring volgens § 5 van de Duitse telecommunicatiewet (Telemediengesetz TMG):

KELMAPLAST G. Kellermann GmbH
Kunststoff-, Folien- und Spritzgusswerk
Alt Bossel 11 – 17
D-45549 Sprockhövel
Duitsland

Personen met vertegenwoordigingsbevoegdheid: directeur Ralf Catzkowski

Verantwoordelijk voor de inhoud: Ralf Catzkowski

Kantongerecht voor registers: Kantongerecht Essen
Handelsregisternummer: HRB 15525

BTW-nummer volgens § 27a van de Duitse wet op de omzetbelasting: DE 811 201 620

Contact:

Tel.: +49 (0) 2324 9070-0
Fax: +49 (0) 2324 9070-90
E-Mail: info@kelmaplast.de
Internet: www.kelmaplast.de

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als aanbieder van diensten zijn wij volgens § 7 lid 1 van de Duitse telecommunicatiewet (Telemediengesetz TMG) volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s. Volgens de §§ 8 tot 10 TMG zijn wij er als aanbieder van diensten echter niet toe verplicht om overgebrachte of opgeslagen informatie van derden te controleren of te zoeken naar omstandigheden die duiden op onwettige activiteiten.

De verplichting tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijft onverminderd van kracht. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment waarop wij bekend worden met een concrete rechtsschennis. Na het bekend worden van desbetreffende rechtsschennis zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waarbij wij geen invloed hebben op de inhoud ervan. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud ook niet instaan. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is in elk geval de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden op het moment van de koppeling gecontroleerd op mogelijke rechtsschennis. Op het moment van de koppeling kon geen inhoud worden vastgesteld die in strijd was met de wet.

Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina’s kan echter niet van ons worden gevergd zonder concrete aanwijzingen voor rechtsschennis. Na het bekend worden van rechtsschennis zullen wij zulke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van deze website samengestelde inhoud en werken op deze site zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. Reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van verwerking buiten de grenzen van het auteursrecht behoeven de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur dan wel de maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen geoorloofd voor privé gebruik en niet voor commerciële doeleinden.

Voor zover de inhoud op deze website niet werd opgesteld door de exploitant, werd rekening gehouden met het auteursrecht van derden. Inhoud van derden wordt ook expliciet aangegeven. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht vaststellen, verzoeken wij u ons hierop te attenderen. Na het bekend worden van rechtsschennis zullen wij zulke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Bron: https://www.e-recht24.de

Copyright foto’s

© Roman023_photography / Shutterstock.com
© 79mtk / Shutterstock.com
© AlexLMX / Shutterstock.com

Concept • Tekst • Realisatie:
sage & schreibe, Sprockhövel  |  PIDIX, Hückeswagen