Meer dan 90 procent van de schade aan ondergrondse leidingnetwerken wordt veroorzaakt door werkzaamheden met graafmachines. Met een waarschuwingslint van KELMAPLAST kunnen de kosten en bouwvertragingen die daardoor zouden ontstaan heel eenvoudig en voordelig worden voorkomen. Ze zorgen ervoor dat leidingen op tijd en betrouwbaar worden gelokaliseerd.

De belangrijkste pluspunten van deze uiterst eenvoudig te leggen linten:
– Perfecte waarschuwende werking dankzij de schitterende kleuren (geel, blauw, groen en rood als standaard).
– Exacte identificatie van het type leiding en de eigenaar (glasheldere en duurzame coating op de druk).
– Vanwege het gebruikte materiaal een resistentie ten opzichte van alle invloeden van de grond en milieuvriendelijkheid (PE-compoundfolie).

KELMAPLAST heeft twee varianten waarschuwingslinten ontwikkeld met volkomen verschillende werkingsprincipes. Het ene berust op rekbaarheid en het andere op trekvastheid in verbinding met breukpunten – de keus is aan de klant.

KELMAPLAST waarschuwingslint nr. 10 volgens de Duitse norm FTZ 548464 TV1

Trassenwarnband recycelt

Het waarschuwingslint met een rekbaarheid tot 300 procent wordt in de grond zo’n 30 tot 40 cm boven de betreffende leiding gelegd. Bij grondwerken wordt het lint gepakt door de graafmachine, scheurt in de laadschop boven de grond af en waarschuwt op die manier zichtbaar voor gevaren.

Technische eigenschappen

Dikte: 150 μm ± 20 μm
Rekbaarheid: tot 300 %
Trekvastheid (volgens DIN EN ISO 527): ≥ 20 N/mm²
Temperatuurvastheid: -20 °C tot +70 °C

Chemische bestendigheid

Geen kleurverandering na 24 uur onderdompeling in:
25 % salpeterzuur
20 % natriumcarbonaatoplossing
20 % ammoniumsulfietoplossing

Bestelformulier

KELMAPLAST waarschuwingslint nr. 94 volgens DIN EN 12613

Een gemeenschappelijke ontwikkeling samen met het Duitse Instituut voor onderzoek naar schade in de bouw in Hannover (Bauschadensforschung), de school voor hoger beroepsonderwijs (Fachhochschule) Mainz en de Deutsche Telekom volgens alle veiligheids- en productie-eisen van DIN EN 12613. Dit lint met een hoge trekvastheid scheurt pas onder invloed van een sterke krachtinwerking van de laadschop van de bagger langs de geperforeerde breukpunten in lengterichting. Zelfs bij hoge hefsnelheden worden de gescheurde lintfragmenten naar het oppervlak getrokken en waarschuwen zo zichtbaar voor ondergrondse leidingsystemen.

Technische eigenschappen

Dikte: 250μm ± 20 μm
Treklast (volgens DIN EN 12613, punt 6.3.3, type 1): 200 N
Temperatuurvastheid: -20 °C tot +70 °C

Chemische bestendigheid

Geen kleurverandering na 24 uur onderdompeling in:
10 % salpeterzuur
20 % natriumcarbonaatoplossing
20 % ammoniumsulfietoplossing

Bestelformulier